K dopravní technice

Firma
NovaSTEEL s.r.o. v úzké spolupráci s firmou ROmiLL, spol. s r.o. se začala zabývat výrobou zemědělské dopravní techniky v roce 2008.  Cílem tohoto kroku bylo nabídnout stávajícím zákazníkům, kteří již prověřili kvality krmivářských strojů, také stroje pro moderní a efektivní přepravu zemědělských produktů.

Rozsáhlý výrobní program, který naše firma nabízí, uspokojí všechny zemědělské subjekty; od běžných zemědělských podniků a farmářů až po profesionální podniky poskytující služby.

Naší dopravní technikou můžete transportovat jakoukoliv produkci živočišné a rostlinné výroby, zkrátka cokoliv, co Vás jen napadne:

"Se strojem
ROTOS  rychle a ekonomicky odvezete z pole ke skladování kulaté balíky slámy, sena nebo senáže.

"Systém  návěsů
ATLANT a TRITON se svými výměnnými typy nástaveb zase poslouží běžné dopravě obilí, senáže a siláže, hnojiv nebo přepravě a rozmetání hnoje či přepravě  kontejnerů.
 
"Řadou speciálních vozů a nástaveb
MAMUT ekonomicky i profesionálně přepravíte různé druhy objemných krmiv, což využijí především podniky s živočišnou výrobou a bioplynovými stanicemi, které transportují tisíce tun objemných krmiv.

"Tito zákazníci určitě dále ocení i systém cisternových nástaveb a speciálních vozů řady
AK NEPTUN s objemem od 6 do 24 m3, které slouží k přepravě a aplikaci kejdy nebo digestátu. Další alternativou je úprava některých typů cisteren speciálně pro přepravu vody a hnojiva k postřikovačům.

"Pro podniky poskytující služby je připraven také překládací vůz
HERKUL, který je svým objemem 30m3 určený pro využití výkonu sklízecích mlátiček při sklizni obilovin, kukuřice a návozu hnojiv k rozmetadlům atp.

"Podvozky
TITAN jsou naopak nenahraditelným doplňkem k cisternovým nástavbám a kontejnerovým systémům v oblasti komunálních služeb, kompostáren a jiných provozů.

"Vinaři a ovocnáři zajisté využijí přepravní vozíky
BACCHUS a to jak při ruční sklizni, tak při mechanizované sklizni hroznů kombajnem. 
Budeme rádi, seznámíte-li se blíže s naší dopravní technikou, která Vám bude nápomocna k dosažení efektivní přepravy zemědělských produktů.